تماس و مشورت با مدرس دوره : 09359239034

مدلسازی صعود قطره روغن در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل صعود قطره روغن غوطه ور در آب می پردازیم. اثرات بویانسی باعث بالا رفتن قطره روغن درون آب می شوند. از آنجا که در این مساله دو سیال غیرقابل حل آب و روغن وجود دارند بنابراین این مساله در دسته مسائل چند فازی قرار دارد. کامسول برای مدل سازی چنین مسائلی از دو روش Level set و Phase field استفاده می کند. در این مدل سازی از روش Level set استفاده شده است که یکی از روش های قدرتمند محاسبه مرز مشترک دو سیال می باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب laminar Flow, Level set
◄ ایجاد هندسه
◄ مشخص کردن مرز مشترک اولیه(Initial Interface)
◄ مشخص کردن فازها و کشش سطحی
◄ مقدار دهی به فازها(Initial Value)
◄ تعریف یک فشار مرجع
◄ تعریف متغیر جرم روغن
◄ ایجاد یک برش (Slice) و نمایش انیمیشن مناسب

گالری تصاویر