تماس و مشورت با مدرس دوره : 09359239034-09120821418

مدلسازی پمپ غلتکی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 48 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان سیال درون یک پمپ غلتکی می پردازیم. پمپ غلتکی با استفاده از حرکت دودی شکلی که غلتک ها ایجاد می کنند، سیال را جابجا می کند. غلتک ها با فشردن لوله منعطف و حرکت خود باعث به جریان درآمدن سیال می شوند. حرکت غلتک به وسیله ترکیبی از توابع هوی ساید و گاوسی مدل سازی می شود. همچنین برای مدل سازی جریان سیال و دیواره لوله از فیزیک تعامل سازه سیال استفاده می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی ، نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Fluid Structure Interaction
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف پارامترها و متغیرهای وابسته به زمان ( Parameters, Variables)
◄ تعریف یک تابع دو متغیره برای مدل سازی حرکت غلتک(Analytic Function)
◄ تعریف شرایط مرزی مناسب مساله (مرزهای باز ، ناحیه تغییرشکل پذیر و …)
◄ تعریف معادلات دیفرانسیل معمولی برای محاسبه تغییرات حجم سیال (Global Equation)
◄ اعمال نیروی غلتک به دیواره خارجی لوله(Boundary Load)
◄ انتخاب خواص مناسب لوله و سیال
◄ مشاهده انیمیشن از سرعت سیال و تنش وارد بر دیواره لوله پمپ
◄ رسم منحنی دبی حجمی ورودی و خروجی

گالری تصاویر