تماس و مشورت با مدرس دوره : 09359239034-09120821418

مدلسازی میکروپمپ بدون شیر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 46 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل یک میکروپمپ بدون شیر می پردازیم. میکروپمپ ها از اجزای کلیدی سیستم های میکروفلوئویدیک هستند و کاربردهایی از قبیل انتقال مایعات بیولوژیکی و خنک کاری سیستم های میکروالکترونیکی دارند. در این مثال برای غلبه بر مشکلات ناشی از نبود شیر، از دو تیغه منعطف و یک جریان نوسانی در ورودی میکروپمپ استفاده شده است. برای محاسبه حجم خالص خارج شده از میکروپمپ، از یک معادله دیفرانسیل معمولی کمک گرفته شده است. همچنین برای حل این دست از مسائل از حلگر Fully Coupled استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Fluid Structure Interaction
◄ تعریف پارامترها و متغیرهای مورد نیاز
◄ ایجاد هندسه
◄ افزودن یک معادله دیفرانسیل معمولی و تعریف معادله(ODE)
◄ انجام تنظیمات مربوط به شبکه متحرک(Moving Mesh)
◄ انجام تنظیمات فیزیک ها (Laminar Flow, Solid Mechanics)
◄ تعریف خواص سیال و محیط جامد
◄ ایجاد شبکه مناسب
◄ انتخاب حلگر Fully Coupled و تنظیم آن
◄ ایجاد کانتور سرعت، تنش و بردارهای سرعت در یک صفحه

گالری تصاویر