تماس و مشورت با مدرس دوره : 09359239034

مدل سازی فرایند ریخته گری پیوسته یک میله فلزی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 59 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند ریخته گری پیوسته یک میله فلزی می پردازیم. برای بهینه سازی فرایند ریخته گری از جهت نرخ ذوب ریزی و خنک کاری، مدل سازی انتقال حرارت و دینامیک سیال این فرایند بسیار مفید است. برای به دست آوردن نتایج دقیق باید میدان جریان ذوب در ترکیب با انتقال حرارت و تغییر فاز مدل شود. در این مدل سازی از فیزیک Nonisothermal Flow در حالت پایا استفاده می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Nonisothermal Flow
◄ فراخوانی پارامترها و متغیر های مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ اختصاص خواص به آلیاژ در دو حالت مایع و جامد
◄ تعریف مقادیر اولیه و سرعت لغزشی
◄ تنظیم فیزیک Heat Transfer
◄ ایجاد شبکه و افزودن یک Parametric Sweep
◄ استفاده از Adaptive Mesh برای بهبود شبکه در دو مرحله
◄ انجام حل و ایجاد خروجی مناسب

گالری تصاویر