تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

آموزش مهندسی مکانیک جامدات وعمران در کامسول

mockup
بخش ها: 7
سطح: پیشرفته
مدت زمان: 9 ساعت 
مدرس: دکتر مصطفی اقدسی

آموزش برتر

comsolfile.ir زیر مجموعه سایت Amozeshbartar.org می باشد، آموزش برتر یک شبکه آموزش در حوزه های نرم افزار های فنی مهندسی، کسب و کار و تحصیل می باشد. آموزش برتر با شعار یا بهترین یا هیچ سعی در ارائه جامع ترین آموزش های نرم افزار های مهندسی به زبان فارسی را دارد.کیفیت این آموزش توسط آموزش برتر تضمین می شود

دکتر مصطفی اقدسی : دکترای مهندسی مکانیک و مدرس دانشگاه

تالیف گروهی ، پشتیبانی تلفنی

دانلود آنی/ ارسال سریع

بازگشت وجه در صورت نارضایتی

برنامه ریزی ، تدریس و بازبینی فیلم ها توسط گروهی از اساتید و دانشجویان انجام میشود تا خطاهای احتمالی را به حداقل برسانیم. همچنین در پاسخ به سوالات شما گروهی از متخصصین به شما کمک می کنند.

لینک های دانلود بلافاصله پس از ثبت سفارش به پنل کاربری شما اضافه می شود و لینک دانلود به ایمیل شما هم ارسال میشود در صورت خرید پستی ارسال پستی به همراه کد رهگیری مرسوله در اولین ساعت اداری روز انجام می شود

دوره ها در کامسول فایل به صورت گروهی مورد بازبینی قرار می گیرد. همچنین از کیفیت دوره های ارائه شده در کامسول فایل مطمئن هستیم در صورت نارضایتی وجه واریزی شما با احترام برگشت داده می شود.

gold

تعداد مثال ها

تعداد دقیقه های آموزش

تعداد پشتیبانان

%

رضایت کاربران

فصل 1 : مدل­سازی تنش حرارتی در یک ورق لایه‌ای

 

 • انتخاب فیزیک مناسب Solid Mechanics
 • تعریف پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
 • تعریف مواد و تنظیم فیزیک انتخاب شده
 • ایجاد شبکه مناسب و انجام حل
 • نمایش تنش های ایجاد شده و تغییر شکل در ورق

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل  تنش های حرارتی ایجاد شده در یک ورق لایه ای می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا به تشریح شرایط مساله پرداخته سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. برای مدلسازی عددی از رابط Solid Mechanics استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 1

فصل 2: مدل­سازی لوله غلتان همراه با اثر اصطکاک

 

 • انتخاب فیزیک مناسب Solid Mechanics
 • ایجاد هندسه و تعریف متغیرهای انرژی و مقدار بیشینه ضریب اصطکاک
 • ایجاد یک جفت تماسی (Contact Pair) برای سطوح در تماس باهم
 • تنظیم فیزیک انتخاب شده
 • ایجاد شبکه مناسب، تنظیم حلگرعددی و انجام حل
 • رسم مسیر حرکت یک نقطه از لوله و ایجاد کانتور تنش
 • ایجاد گراف های انرژی پتانسیل، انرژی کرنشی، انرژی اصطکاکی و انرژی کل
 • ایجاد انیمیشن از حرکت رفت و برگشتی لوله

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل غلتش یک لوله توخالی نرم در یک نیم لوله بزرگ می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا شرایط مسأله و مدل اصطکاکی تشریح شده و سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مدلسازی عددی با استفاده از رابط مکانیک جامدات (Solid Mechanics) انجام می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط  مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 2

فصل 3 : مدل­سازی شکست تُرد یک صفحه سیمانی

 

 • انتخاب فیزیک مناسب Solid Mechanics
 • فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
 • ایجاد یک ناحیه برای کنترل شبکه و تعریف خواص
 • تنظیم فیزیک انتخاب شده و افزودن یک متغیر آسیب(Damage)
 • ایجاد شبکه مناسب و ایجاد یک حل پارامتری
 • تنظیم حلگر برای بهبود همگرایی و انجام حل
 • ایجاد کانتورها و انیمیشن مناسب و گراف بارگذاری بر حسب جابجایی

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل شکست ترد یک صفحه سیمانی سوراخ‌دار می‌پردازیم. این صفحه سیمانی دارای یک سوراخ بزرگ خارج از مرکز و یک شکاف برای کنترل رشد ترک می‌باشد. بارگذاری از طریق دو نقطه خارج از محور انجام شده تا شکست کامل شود. برای کنترل بارگذاری نیز از حل پارامتری استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 3

فصل 4 : مدل­سازی تغییر شکل ورق آهنی به وسیله نیروی مغناطیسی

 

 • انتخاب فیزیک مناسب Magnetomechanics, No Currents
 • فراخوانی و تشریح پارامترها و ایجاد هندسه
 • افزودن مواد مورد نیاز و تعریف یک ناحیه تغییر شکل‌پذیر(Deforming Domain)
 • تنظیم فیزیک های انتخاب شده و ایجاد شبکه مناسب
 • افزودن یک حل پارامتری و انجام حل
 • کامل کردن هندسه با استفاده از عملگر آینه‌ای
 • تعریف یک عملگر بیشینه برای محاسبه بیشترین تغییر شکل در ورق
 • ایجاد کانتورهای تنش و میدان مغناطیسی و رسم گراف های تغییر شکل و نیروی وارد بر ورق

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل تغییر شکل یک ورق نازک آهنی به وسیله آهنربا می‌پردازیم. نیروی مغناطیسی حاصل از یک آهنربای قوی در نزدیکی یک ورق آهنی باعث تغییر شکل این ورق می‌شود. در این مدلسازی تغییر شکل الاستیک و تنش در ورق بررسی می شود. همچنین برای کاهش حجم محاسبات، یک چهارم از هندسه اصلی مدلسازی شده و سپس با استفاده از عملگر آینه‌ای، نتایج را به تمام هندسه تعمیم می‌دهیم. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 4

فصل 5: مدل­سازی ترک خوردگی تیر شیار دار

 

 • انتخاب فیزیک مناسب (Solid Mechanics)
 • فراخوانی و تشریح پارامترها و ایجاد هندسه پارامتری
 • ایجاد دو عملگر میانگین برای محاسبه میزان باز شدگی دهانه شیار
 • تنظیم فیزیک انتخاب شده و افزودن یک معادله برای محاسبه بار اعمالی
 • ایجاد شبکه و تعیین خواص
 • ایجاد حل پارامتری برای کنترل بار و انجام حل
 • ایجاد کانتور آسیب دیدگی و کرنش در تیر
 • رسم گراف بار بر حسب میزان بازشدگی دهانه شیار و مقایسه آن با نتایج تجربی

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند ترک خوردن یک تیر شیار دار می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا شرایط مسأله، هندسه و نوع مدل آسیب تشریح شده سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مسأله به صورت دو بعدی مدل شده و شرط تنش صفحه ای لحاظ می‌شود. همچنین برای مدلسازی آسیب از دو روش مختلف(Crack Bant, Implicit Gradient) استفاده شده و نتایج عددی با نتایج آزمایشگاهی مقایسه می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 5

فصل 6 : مدل­سازی نوسان تیر

 

 • انتخاب فیزیک مناسب Beam
 • ایجاد هندسه و تعریف خواص مکانیکی تیر
 • تنظیم فیزیک انتخاب شده و ایجاد شبکه
 • افزودن یک مطالعه فرکانس ویژه (Eigenfrequency) و انجام حل
 • بررسی شکل مدهای تیر در فرکانس های طبیعی سیستم
 • افزودن یک میراگر و محاسبه میزان بیشینه دامنه نوسان تیر در فرکانس تشدید
 • افزودن حل حوزه فرکانس( Frequency Domain)برای بارگذاری هارمونیک و تناوبی
 • افزودن حل گذارا(Transient) برای بارگذاری غیر تناوبی و محاسبه پاسخ سیستم

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل نوسان یک تیر تحت بارگذاری های مختلف می­پردازیم. در این مدلسازی ابتدا فرکانس های طبیعی تیر در یک بازه فرکانسی مشخص تعیین شده سپس پاسخ تیر به بارگذاری های هارمونیک، تناوبی و گذار مختلف بدست می‌آید. همچنین میزان بیشینه دامنه نوسان تیر در فرکانس تشدید محاسبه می‌شود. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 6

فصل 7 :مدل­سازی تست سه محوره خاک

 • انتخاب فیزیک مناسب Solid Mechanics
 • فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه هر دو تست
 • تعریف یک عملگر انتگرال برای محاسبه نیروی وارد بر نمونه ها
 • تنظیم فیزیک انتخاب شده برای مدلسازی همزمان هر دو تست
 • تعریف خواص مکانیکی و ایجاد شبکه مناسب
 • افزودن یک حل پارامتری و انجام حل
 • مقایسه کرنش در هر دو تست
 • رسم گراف تنش بر حسب کرنش محوری برای هر دو تست و مقایسه آنها

شرح دوره

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل تست سه محوره خاک در دو حالت معمولی(Conventional) و بهبود یافته(Improved) می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا شرایط تست ها تشریح شده، سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مدلسازی هر دو تست به صورت همزمان انجام شده و با استفاده از یک حل پارامتری بارگذاری انجام می‌شود. در نهایت نتایج هر دو تست با هم مقایسه می‌گردد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

ویدیو معرفی بخش 7

شما میتوانید برای پرسش سوالات خود به صفحه ی پکیج طلایی آموزش نرم افزار COMSOL مراجعه فرمایید