تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

جریان سیال روی استوانه با دنباله منعطف در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 6 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آرام حول یک استوانه و تیر تغییرشکل پذیر متصل به پشت آن می پردازیم. عبور جریان از روی استوانه در یک محدوده رینولدز خاص می تواند باعث به وجود آمدن و رهاشدن گردابه ها در پشت استوانه شود. رهایش این گردابه ها باعث به نوسان در آمدن تیر تغییرشکل پذیر متصل به پشت استوانه می شود که در هر رینولدز دارای فرکانس مشخصی می باشد. دانستن این فرکانس از این جهت برای ما مناسب است که می توانیم از بروز پدیده رزونانس جلوگیری کنیم. در این مساله با محاسبه نیروهای درگ و برا در هر لحظه از زمان و رسم نمودار آنها متوجه رفتار نوسانی این جریان خواهیم شد . در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

-انتخاب فیزیک مناسب مساله (Fluid Structure Interaction)
◄ 2- ایجاد هندسه
◄ 3- تعریف تابع پله Smooth و تابع پالسی
◄ 4-افزایش دقت محاسبات جریان سیال (Discretization of fluids)
◄ 5-تعریف نیروی نقطه ای( point load)
◄ 6-استفاده از مرز مجازی برای شبکه بندی بهتر (Virtual Operations)
◄ 7-ایجاد شبکه ساختاری انبساطی – انقباضی (Distribution)
◄ 8-انتگرال گیری روی مرزهای مانع (Integration)
◄ 9-محاسبه نیروهای درگ و برا در هر لحظه از زمان (Global Variable Probe)
◄ 10-محاسبه جابجایی یک نقطه از تیر (Domain Point Probe)
◄ 11- استفاده از مقیاس مناسب برای متغیرهای جریان(Scaling)
◄ 12- تعیین فرکانس نوسانات انتهای تیر(Frequency Spectrum)

گالری تصاویر