تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی انتقال حرارت و جریان سیال درون یک لامپ رشته ای در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 41 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت و جریان سیال درون یک لامپ رشته ای می پردازیم. هدف از این مدل سازی ترکیب انتقال انرژی از طریق هدایت، جابجایی و تشعشع با انتقال مومنتوم می باشد. لامپ رشته ای در دمای تقریبی 2000 درجه سانتیگراد شروع به تولید نور می-کند. برای جلوگیری از افزایش دمای بیش از حد رشته لامپ و سوختن آن معمولا از گاز آرگون درون لامپ استفاده می شود. گرما به وسیله تشعشع، هدایت و جابجایی به اطراف انتقال پیدا می کند و به واسطه تغییرات چگالی و فشار سیال جریان به وجود می آید. . در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مسأله (Conjugate Heat transfer, Laminar flow)
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و فراخوانی هندسه(Insert Sequence)
◄ اختصاص دادن خواص دلخواه به ماده (blank material)
◄ تعریف سطوح پرتوزا (Diffuse Surface)
◄ تعریف یک منبع حرارتی (Heat source)
◄ ایجاد شبکه مناسب
◄ مقیاس بندی مناسب متغیرهای جریان
◄ انجام تنظیمات مربوط به حلگر (Scaling)
◄ رسم نمودار توزیع دما، انتقال حرارت تشعشعی و ایجاد انیمیشن سه بعدی

گالری تصاویر