تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی میراگر سیالی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 46 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت میراگر سیالی می پردازیم. میراگرهای سیالی در صنایع نظامی برای کاهش شوک وارده و در ساختمان سازی برای کاهش ارتعاشات ناشی از زلزله و نیروی باد کاربرد دارند. این نوع از میراگرها با تبدیل انرژی مکانیکی به گرما کار می کنند. این مثال پدیده گرمایش ویسکوز و افزایش دما را در این نوع از میراگرها نشان می دهد. در این مساله برای مدل سازی حرکت شبکه از فیزیک moving mesh و برای مدل سازی انتقال حرارت از فیزیک Conjugated heat transfer استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مسأله (Conjugate Heat Transfer, Laminar Flow, Moving Mesh)
◄ تعریف یک تابع برای حرکت پیستون (Analytic Function)
◄ تعریف متغیرهای حرکت شبکه
◄ تعریف خواص سیال، پیستون و دیواره میراگر
◄ انجام تنظیمات مربوط به فیزیک Moving Mesh
◄ انجام تنظیمات مربوط به جریان سیال و انتقال حرارت
◄ ایجاد شبکه کاملاً ساختاری (Mapped Mesh)
◄ مشاهده حرکت پیستون و توزیع دما در میراگر

گالری تصاویر