تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی اجکتور در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان آشفته درون یک اجکتور می پردازیم. اجکتور ابزاری است که می تواند با ایجاد خلاء یک سیال ثانویه را انتقال دهد. اساس کار اجکتورها هم بر پایه تبدیل انرژی سرعتی و فشاری به یکدیگر است. در این مدل سازی از مدل آشفتگی k-ε و برای پایداری فرایند حل از پایدارکننده های سازگار و ناسازگار استفاده شده است. همچنین در این مسأله از یک شبکه سبک برای حل اولیه و یک شبکه مناسب تر برای حل نهایی استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مسأله (High Mach Number Flow, k-ε)
◄ تعریف پارامترهای مورد نیاز و تولید هندسه
◄ افزودن پایدارکننده های سازگار و ناسازگار(Consistent, Inconsistent Stabilization)
◄ تعریف شرایط مرزی مناسب برای جریان آشفته
◄ تولید دو شبکه سبک و سنگین
◄ افزودن یک حل ثانویه برای شبکه سنگین تر
◄ انجام تنظیماتی برای افزایش دقت محاسبات
◄ محاسبه جریان جرمی ورودی و خروجی
◄ رسم نمودار تغییرات فشار در نواحی مختلف

گالری تصاویر