تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی میکسر در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 40 دقیقه
فایل اجرایی : ندارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان سیال درون یک میکسر می پردازیم. میکسرها در دو نوع دینامیک و استاتیک ساخته می شوند. در میکسرهای استاتیک از آشفتگی جریان و در میکسرهای دینامیک از تیغه های دوار برای اختلاط استفاده می شود. در این مسأله نحوه مخلوط شدن ذرات ریز درون یک میکسر دینامیک بررسی شده است. برای شبیه سازی حرکت ذرات از فیزیک Particle Tracing و برای مدل سازی حرکت تیغه های دوار از فیزیک Rotating Machinery استفاده شده است. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهید شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Rotating Machinery, Particle Tracing
◄ ایجاد هندسه
◄ جفت کردن نواحی استاتیک و دینامیک
◄ تعریف خواص و توابع مورد نیاز ( Materials, Functions)
◄ تعیین ناحیه چرخشی(Rotating Domain)
◄ اعمال شرط مرزی پیوستگی برای تمامی فیزیک ها(Flow Continuity)
◄ اعمال نیروی درگ به ذرات(Drag Force)
◄ افزودن جریان جرم ذرات
◄ تعیین تعداد ذرات تزریق شده و مدت زمان تزریق

گالری تصاویر