تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 51 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل تخریب بافت سرطانی کبد با استفاده از افزایش دمای بافت سرطانی می-پردازیم. یکی از روش های از بین بردن بافت های سرطانی، رساندن دمای آن به دمای بحرانی است که باعث از بین رفتن بافت سرطانی می شود به چنین فرایندی Ablation هم گفته می شود. در این مسأله با قرار دادن یک پراب چهار شاخکه و عبور جریان الکتریکی از آن، افزایش دمای موضعی در بافت اتفاق می افتد. همچنین در این مدل سازی میزان آسیب دیدگی بافت با استفاده از رابطه آرنیوس محاسبه می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب مساله (Bioheat Transfer, Electric Current)
◄ ایجاد هندسه و تعریف پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف خواص بافت، خون و پراب
◄ انجام تنظیمات مربوط به جریان الکتریکی
◄ انتخاب مدل آرنیوس برای محاسبه میزان آسیب دیدگی بافت(Arrhenius Kinetics)
◄ افزودن یک جامد به فیزیک بایوهیت
◄ افزودن یک چشمه حرارتی الکترومغناطیس(Electromagnetic Heating)
◄ شبکه بندی مناسب و تنظیم حلگر
◄ رسم نمودار تغییرات دما و میزان آسیب دیدگی بافت(Temperature, Fraction of Necrotic Tissue)

گالری تصاویر