تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی جریان مخلوط سیال و ذرات جامد(سوسپانسیون) در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جریان مخلوط سیال و ذرات جامد در فضای بین دو استوانه هم مرکز می پردازیم. مخلوطی از یک سیال و ذرات جامد را سوسپانسیون می نامند. سوسپانسیون ها در صنایع تولید کاغذ، تصفیه روغن و گاز و تصفیه فاضلاب کاربرد دارند. در این مدل سازی از روش دو فازی Mixture Model, Laminar Flow استفاده می کنیم چراکه مدل مناسبی برای مدل سازی مخلوط هایی با غلظت بالای فاز جامد می باشد. همچنین در این مدل سازی برای محاسبه نرخ برش از یک معادله PDE کمک می گیریم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Mixture Model, Laminar Flow, General Form PDE
◄ فراخوانی پارامترها و متغیرهای مورد استفاده
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف سرعت نسبی بین ذرات جامد و سیال
◄ تعریف سرعت دورانی مرز از طریق شرط مرزی Inlet
◄ انجام تنظیمات مربوط به معادله PDE
◄ ایجاد دو شبکه مجزا برای حل های مختلف
◄ مقیاس بندی متغیرها برای بهبود همگرایی(Scaling)
◄ تنظیم حلگر و انجام حل

گالری تصاویر