تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی انتقال حرارت در دیسک و لنت ترمز در طی فرایند ترمز در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 15 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل انتقال حرارت در دیسک و لنت ترمز خودرو در طی فرایند ترمز می پردازیم. محاسبه توزیع دما و گرمای تولید شده در دیسک و لنت ترمز ما را در انتخاب بهینه ترین مواد ساخت کمک می کند، چراکه در دمای بالا آسیب جدی به سیستم ترمز خودرو وارد می شود. هدف از این مدل سازی محاسبه میزان گرمای تولید شده در طی 2 ثانیه ترمز و گرمای تلف شده پس از قطع ترمز می باشد. که برای محاسبه این مقادیر از یک معادله دیفرانسیل معمولی کمک می گیریم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Heat Transfer in Solid
◄ ایجاد هندسه و فراخوانی پارامترهای مورد نیاز
◄ تعریف توابع سرعت و شتاب خودرو
◄ تبدیل سرعت خطی خودرو به سرعت دورانی دیسک خودرو
◄ تعریف مقاومت تماسی در سطح تماس لنت و دیسک(Thermal Contact)
◄ مشخص کردن سطوح تشعشعی و تعریف ضریب صدور
◄ تعریف یک معادله دیفرانسیل برای محاسبه گرمای تولید شده و تلف شده
◄ ایجاد شبکه و انجام حل
◄ رسم نمودار گرمای تولید شده و گرمای تلف شده

گالری تصاویر