تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی فرایند خنک کاری قالب تزریق پلاستیک در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 56 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند خنک کاری قالب تزریق پلاستیک با استفاده از جریان آب می پردازیم. خنک کاری آهسته و یکنواخت می تواند از پیچ و تاب و ترک خوردن قطعه جلوگیری کند. بنابراین موقعیت و خواص کانال های خنک کننده از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مثال با نحوه استفاده دو فیزیک Nonisothermal Pipe Flow و Heat transfer in solid به صورت همزمان آشنا خواهیم شد. در این مدل سازی بخش سیالاتی به صورت یک بعدی و بخش جامداتی به صورت سه بعدی مدل می شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب (Nonisothermal Pipe Flow, Heat transfer in solid)
◄ فراخوانی پارامترها و متغیرهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ اختصاص خواص به بخش های مختلف هندسه
◄ تنظیم فیزیک Nonisothermal Pipe Flow
◄ تنظیم فیزیک Heat Transfer in Solid
◄ افزودن یک Domain Probe برای محاسبه دمای میانگین قطعه
◄ ایجاد شبکه و افزودن Parametric Sweep و Material Sweep
◄ تنظیم حلگر و انجام حل
◄ رسم نمودار های دمای میانگین قالب به ازای حل های مختلف

گالری تصاویر