تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوت می-پردازیم.زمانی که یک پرتو فراصوتی از درون بافت عبور می کند مقداری از انرژی آن به صورت محلی توسط بافت جذب شده و به گرما تبدیل می‌شود. در این مدلسازی از معادله هلمهلز برای امواج فراصوت و معادله بایوهیت پنس برای انتقال گرمای بافت استفاده شده است. همچنین انرژی امواج فراصوتی به عنوان یک چشمه حرارتی به معادله پنس افزوده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Pressure Acoustics, Bioheat Transfer
◄ فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تعریف ناحیه جاذب امواج فراصوتی(Perfectly Matched Layer)
◄ تعریب ضرایب جذب آب و بافت مورد نظر
◄ افزودن چشمه حرارتی فراصوتی به فیزیک انتقال حرارت
◄ ایجاد شبکه های مختلف متناسب با هر فیزیک
◄ انجام حل بخش آکوستیک در حوزه فرکانس
◄ انجام حل بخش انتقال حرارت در حوزه زمان
◄ ایجاد کانتور و منحنی های مناسب از نتایج

گالری تصاویر