تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 15 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل شیر اطمینان یک طرفه می پردازیم. در این نوع از ولوها یک گوی فلزی به وسیله یک فنر بارگذاری شده، جریان را کنترل می‌کند. در این مدل سازی اثر نیروی فنر به صورت یک نیرو به گوی فلزی وارد می‌شود. همچنین در این مثال نیاز به مدل سازی برخورد میان گوی فلزی و واشر پلاستیکی درون شیر می‌باشد که استفاده از Automatic Remeshing در این قسمت مناسب می‌باشد. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Fluid Structure Interaction
◄ فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ مشخص کردن ناحیه تماسی
◄ اختصاص خواص به سیال و شیرو تعریف توابع فشار ورودی
◄ تعریف نیروی فنر (Spring Foundation)
◄ ایجاد فشردگی اولیه در فنر(Predeformation)
◄ جفت سازی مرزهای تماسی(Contact Pair)
◄ ایجاد شبکه و تنظیم حلگر
◄ ایجاد خروجی های مناسب از جمله رسم منحنی جابجایی گوی فلزی

گالری تصاویر