تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی بهینه‌سازی کاهش پراکندگی یک ماده در جریان الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 12 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل پراکندگی یک ماده در جریان الکترواسموتیک درون یک میکروکانال منحنی‌شکل می پردازیم. هدف از این مدل‌سازی انتقال یک ماده با غلظت معین درون یک میکروکانال منحنی‌شکل می‌باشد به طوری که ماده موردنظر در طی انتقال کمترین میزان پراکندگی را داشته باشد. به این منظور از ماژول بهینه‌سازی کامسول برای بهینه کردن هندسه میکروکانال با هدف کاهش میزان پراکندگی استفاده می‌شود. همچنین در این مدل‌سازی از جریان الکترواسموتیک(Electro-osmotic) برای به جریان در آوردن سیال استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Creeping Flow, Electric Current, Diluted Species
◄ فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و ایجاد هندسه
◄ تنظیم فیزیک های انتخابی
◄ تعریف متغیرهای توزیع گاوسی غلظت ماده و زمان حرکت سیال
◄ ایجاد یک حل دو مرحله‌ای برای میکروکانال اولیه
◄ افزودن حل دوم به منظور بهینه‌سازی هندسه(Optimization Module)
◄ تعریف شرط و پارامترهای بهینه سازی
◄ افزودن حل نهایی برای میکروکانال بهینه شده
◄ محاسبه میانگین غلظت ماده در طول آشکارساز

گالری تصاویر