تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 49 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند جوشکاری اصطکاکی صفحات آلومینیومی می پردازیم. این روش یکی از جدیدترین روش‌های جوشکاری می‌باشد که در صنعت کاربرد فراوان دارد. در این مدل سازی به جای حرکت ابزار چرخشی در راستای محل اتصال، صفحات را در خلاف جهت حرکت می‌دهیم. همچنین فرض بی‌نهایت بودن صفحات در جهت طول، باعث حل راحت تر این مسأله می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب Heat transfer in Solids
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف متغیرهای گرمای تولید شده به وسیله ابزار چرخشی
◄ تعیین شرایط محیط پیرامونی(Ambient Properties)
◄ تعیین سرعت حرکت صفحات(Translational Motion)
◄ اعمال شرط مرزی تشعشعی صفحات با محیط اطراف
◄ اعمال شار حرارتی ابزار چرخشی
◄ تولید شبکه، انجام حل و ایجاد خروجی مناسب

گالری تصاویر