تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

آشنایی و حل معادلات شکل ضعیف(Weak Form Equations) در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 45 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شناخت و حل معادلات شکل ضعیف می پردازیم. نرم افزار کامسول برای حل معادلات حاکم بر فیزیک‌ها از روش المان محدود(Finite Element) استفاده می‌کند. در روش المان محدود سعی می‌شود با ضرب توابع شکلی و انتگرال گیری روی دامنه حل، مرتبه معادلات حاکم کاهش پیدا کند. معادلات حاصل که به شکل انتگرالی هستند را معادلات شکل ضعیف می‌نامند. در طول آموزش با استفاده از فیزیک Weak Form PDE معادلات شکل ضعیف انتقال حرارت هدایت یک بعدی را حل می‌کنیم.

◄ تولید شکل ضعیف معادلات از معادلات شکل قوی
◄ ایجاد شکل ضعیف معاده انتقال حرارت هدایت در حالت پایا و ناپایا
◄ انتخاب فیزیک مناسب(Weak Form PDE)
◄ افزودن معادلات، شرایط مرزی و حل معادلات

گالری تصاویر