تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی فلومتر فراصوتی(Ultrasound Flowmeter) در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 2 ساعت
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل یک دبی سنج فراصوتی می پردازیم. در این نوع از فلومترها یک لوله کوچک که سیگنال صوتی ارسال می‌کند، با زاویه‌ای نسبت به لوله اصلی تعبیه شده است. این لوله سیگنالی در جهت و خلاف جهت جریان ارسال می‌کند. اختلاف زمان حرکت سیگنال در دو حالت را می‌توان به سرعت سیال نسبت داد. در این مدل‌سازی ابتدا برای محاسبه توزیع سرعت و فشار از فیزیک جریان آشفته به صورت پایا استفاده می‌شود. سپس متغیرهای محاسبه شده را روی یک شبکه درشت تر پیاده کرده و در نهایت با استفاده از فیزیک Convected Wave Equation, Time Explicit بخش آکوستیکی به صورت ناپایا مدل می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

◄ انتخاب فیزیک مناسب برای حل اولیه(Turbulent Flow k-w)
◄ ایجاد هندسه و فراخوانی پارامترها
◄ تنظیم فیزیک جریان آشفته و انجام حل
◄ افزودن فیزیک Weak Form PDE برای پیاده سازی دیتاهای حل اولیه روی شبکه جدید
◄ افزودن معادلات Mapping ، ایجاد شبکه جدید و انجام حل
◄ افزودن فیزیک Convected Wave Equation, Time Explicit برای حل بخش آکوستیکی
◄ تعریف تابع سیگنال
◄ تعریف نواحی جاذب(Absorbing Layer)
◄ حذف نواحی غیرضروری ذخیره دیتاها برای کاهش حجم فایل
◄ ایجاد خروجی های مناسب از جمله سرعت و فشار آکوستیکی و محاسبه سرعت سیال

گالری تصاویر