تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل سازی فرایند جداسازی فاز در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 28 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند جداسازی فازها در یک محیط دو بعدی می پردازیم. فرایند جداسازی فازها به فرایند جداشدن دو فاز غیرقابل اختلاط گفته می‌شود. فازها در ابتدا کاملا در هم آمیخته هستند که با گذشت زمان شروع به جدا شدن می کنند. در این مدلسازی از روش phase field و معادله Cahn-Hilliard استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Phase field
◄ ایجاد هندسه
◄ تعریف یک تابع رندم برای توزیع فاز اولیه
◄ تنظیم فیزیک انتخابی و تعریف فاز اولیه
◄ تعریف یک متغیر برای محاسبه تغییرات جرم
◄ ایجاد شبکه و انجام حل
◄ رسم نمودار تغییرات جرم و ایجاد انیمیشن

گالری تصاویر