تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی بهینه سازی عایق خط لوله در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 43 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل بهینه سازی یک خط لوله طویل حاوی روغن می پردازیم. در این مثال چون نسبت طول به قطر لوله بزرگ می‌باشد از فیزیک Nonisothermal pipe flow برای حل معادلات جریان و انرژی و برای انتخاب بهترین ضخامت عایق از ماژول بهینه سازی استفاده می‌شود . در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب Nonisothermal pipe flow
◄ ایجاد خط لوله و فراخوانی پارامترهای مورد نیاز
◄ تعیین شکل مقطع لوله، روش محاسبه ضریب اصطکاک و زبری لوله
◄ محاسبه ضریب انتقال حرارت داخل و خارج لوله
◄ محاسبه مقاومت حرارتی دیواره لوله و عایق
◄ افزودن یک حل بهینه سازی(Optimization)
◄ مشخص کردن پارامتر و تابع بهینه سازی
◄ مقایسه اختلاف دما در حالات عایق بهینه شده و بدون عایق

گالری تصاویر