تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدلسازی موج آب کم عمق در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل حرکت یک موج کم عمق آب می‌پردازیم. مدلسازی پدیده های جوی و اقیانوسی به صورت دقیق بسیار مشکل می‌باشد. بنابراین برای مدلسازی چنین پدیده‌هایی از معادلات آب سطحی استفاده می‌شود. در این مثال از معادلات Saint-Venant استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

فهرست آموزش:
◄ انتخاب فیزیک مناسب General form PDE
◄ تعریف پارامترها و متغیرهای مورد نیاز
◄ تعریف ضرایب معادله PDE
◄ ایجاد شبکه و انجام حل

گالری تصاویر