تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی لایه دوگانه الکتریکی

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل لایه دوگانه الکتریکی یا پخشیده می­پردازیم. زمانی که یک ذره کلوئیدی در یک الکترولیت قرار می‌گیرد، غلظت یون‌ها در اطراف سطح خارجی ذره افزایش می‌یابد، به این ناحیه لایه دوگانه الکتریکی یا پخشیده(Diffuse double layer) گفته می‌شود. در این مثال نحوه مدلسازی لایه دوگانه الکتریکی را آموزش داده و نتایج مدلسازی را با نتایج تئوری مقایسه می‌کنیم. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.