تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی جذب پروتئین در یک مبدل یونی

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل جذب دو نوع پروتئین در یک مبدل یونی می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا توضیحاتی در رابطه با واکنش‌های شیمایی و رفتار گونه‌ها داده، سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. این مسأله ابتدا در حالت صفر بعدی حل شده و سپس به صورت دقیق تر مدلسازی سه بعدی نیز انجام می‌شود.  در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب برای مدلسازی صفر بعدی Reaction Engineering
  • فراخوانی پارامترهای مورد نیاز و تعریف یک تابع گاوسی
  • تنظیم فیزیک انتخاب شده و تعریف واکنش شیمیایی
  • انجام حل و رسم گراف های غلظت پروتئین‌ها
  • ایجاد یک مدل سه بعدی با توجه به مدل صفر بعدی
  • تنظیم فیزیک های انتخاب شده برای مدلسازی سه بعدی
  • تولید شبکه مناسب و ایجاد حل دو مرحله ای
  • تنظیم حلگر و انجام حل
  • رسم کانتورهای غلظت حجمی و سطحی پروتئین