تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی فرایند آبکاری مس

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل فرایند آبکاری مس در یک ریزحفره می­پردازیم. در این آموزش ابتدا معادلات حاکم، فرضیات و شرایط مسأله توصیف شده سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مدلسازی عددی به صورت دو بعدی و با استفاده از هندسه تغییر شکل‌پذیر انجام می‌شود. همچنین برای حل بهتر از روش بازتولید شبکه(Automatic Remeshing ) به صورت هوشمند استفاده می‌شود. در طول آموزش با کلیه گزینه های مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب Electrodeposition
  • ایجاد هندسه و فراخوانی پارامترهای مورد نیاز
  • انجام تنظیمات فیزیک انتخاب شده از جمله شرایط مرزی و اولیه
  • ایجاد شبکه مناسب و انجام حل
  • ایجاد کانتور غلظت مس و گراف ضخامت رسوب مس
  • انجام یک حل مجدد با استفاده از شبکه هوشمند(Automatic Remeshing)
  • ایجاد یک انیمیشن از نحوه رسوب مس