تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034

مدل­سازی رأکتور متخلخل با سوزن تزریق

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 25 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol

پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS

پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys

پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک ساختمان

توضیحات :

در این فصل از آموزش به شبیه سازی و تحلیل یک رأکتور متخلخل می‌پردازیم. در این آموزش ابتدا هندسه، شرایط مسأله و معادلات حاکم تشریح شده سپس مدلسازی عددی انجام می‌شود. مدلسازی عددی به صورت سه بعدی و انتخاب فیزیک مناسب انجام می‌شود. در این مدلسازی گونه A با غلظت مشخص از طریق یک سوزن وارد کانال اصلی شده و در یک بستر متخلخل با گونه B واکنش می‌دهد. در طول آموزش با کلیه شرایط مورد نیاز جهت این شبیه سازی و نحوه خروجی گرفتن به طور کامل آشنا خواهیم شد.

  • انتخاب فیزیک مناسب Reacting Flow in Porous Media
  • ایجاد هندسه و فراخوانی پارمترهای مورد نیاز
  • انتخاب مواد و تعیین خواص محیط متخلخل
  • تنظیم فیزیک های انتخاب شده
  • ایجاد شبکه مناسب و انجام حل
  • تولید رویه های غلظت ثابت برای گونه ها
گالری تصاویر