تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 56 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدلسازی بهینه‌سازی کاهش پراکندگی یک ماده در جریان الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL

مدلسازی بهینه‌سازی کاهش پراکندگی یک ماده در جریان الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL

مدلسازی بهینه‌سازی کاهش پراکندگی یک ماده در جریان الکترواسموتیک در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 12 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش...
مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL

مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL

مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار...
مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش مایکروویو یک تومور سرطانی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 39 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی تخریب تومور کبدی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 51 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...