تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 52 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 49 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام...
مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 15 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش...
مدل سازی انتقال حرارت در دیسک و لنت ترمز در طی فرایند ترمز در نرم افزار COMSOL

مدل سازی انتقال حرارت در دیسک و لنت ترمز در طی فرایند ترمز در نرم افزار COMSOL

مدل سازی انتقال حرارت در دیسک و لنت ترمز در طی فرایند ترمز در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 15 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم...
آشنایی با محیط طراحی هندسه در کامسول

آشنایی با محیط طراحی هندسه در کامسول

مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 55 دقیقهفایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع اخبار و آموزش نظام مهندسی بزرگ...