تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
جریان سیال روی استوانه با دنباله منعطف در نرم افزار COMSOL

جریان سیال روی استوانه با دنباله منعطف در نرم افزار COMSOL

جریان سیال روی استوانه با دنباله منعطف در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 6 دقیقه فایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج...
جریان حول مانع تغییر شکل پذیر در نرم افزار COMSOL

جریان حول مانع تغییر شکل پذیر در نرم افزار COMSOL

جریان حول مانع تغییر شکل پذیر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 40 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام...