تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدلسازی میکروپمپ بدون شیر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکروپمپ بدون شیر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکروپمپ بدون شیر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 46 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی شبکه رگ های خونی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی شبکه رگ های خونی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی شبکه رگ های خونی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 56 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی پمپ غلتکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی پمپ غلتکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی پمپ غلتکی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 48 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک...
مدلسازی میکسر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکسر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی میکسر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 40 دقیقه فایل اجرایی : ندارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی مکانیک...