تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شیر اطمینان یک‌ طرفه در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 15 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش...
مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 43 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL

مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL

مدل سازی گرمایش بافت آزمایشگاهی به وسیله امواج فراصوتی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 3 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار...
مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL

مدل سازی شکست سد و برخود جریان با مانع منعطف در نرم افزار COMSOL

مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 42 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع اخبار و آموزش نظام مهندسی بزرگ...