تماس و مشورت با دکتر مصطفی اقدسی : 09359239034
مدلسازی خشک کن تحت خلا در نرم افزار COMSOL

مدلسازی خشک کن تحت خلا در نرم افزار COMSOL

مدلسازی خشک کن تحت خلا در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 57 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام مهندسی...
مدلسازی سرمایش لیوان آب به وسیله تبخیر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی سرمایش لیوان آب به وسیله تبخیر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی سرمایش لیوان آب به وسیله تبخیر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 1 ساعت و 22 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج...
مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL

مدلسازی گرمایش لایه سیلیکونی به وسیله لیزر در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 52 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...
مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL

مدلسازی فرایند جوشکاری اصطکاکی در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 49 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی آموزش نظام...
مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL

مدلسازی جریان الکترواسموتیک در بستر متخلخل در نرم افزار COMSOL مشخصات فایل : مدت زمان آموزش: 56 دقیقه فایل اجرایی : دارد دریافت بسته جامع پکیج طلایی تحلیل مسائل مهندسی با نرم افزار Comsol پکیج طلایی آموزش نرم افزار ABAQUS پکیج طلایی آموزش نرم افزار Ansys پکیج طلایی...